Zbiórka 1%

Na leczenie skutków stwardnienia rozsianego

Wybierz najwygodniejszy sposób

Jak wspomóc

Możliwe jest przekazanie środków finansowych za pośrednictwem fundacji.

Mnie w tym wspiera fundacja Dobro powraca”.

Fundacja w ramach swojego konta bankowego udostępnia tzw. subkonta, na które można przekazywać środki pieniężne ze wskazaniem na określoną osobę. Można w ten sposób przekazywać darowizny i 1% podatku

1% z PIT

Aby przekazać 1% PIT na moje subkonto należy podczas wypełniania formularza PIT wypełnić dwa pola w dziale dotyczącym przekazania 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego
(KRS fundacji – 0000 33 88 78):

KRS: 0000 33 88 78
Cel szczegółowy: M i c h a ł A n d r z e j a k
Kwota:
zgodnie z wyliczeniem

Darowizna

by darowizna została przypisana do mojego subkonta, powinna zostać wpłacona na numer konta bankowego fundacji „Dobro powraca”.

Tytuł przelewu: Michał Andrzejak
Nr bankowy fundacji to: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001