Zużyte strzykawki

Strzykawka.

Co zrobić ze zużytymi strzykawkami? Czy można je wyrzucić do śmieci, czy należy odnieść do punktu odbioru?

Na zadane pytanie co należy robić ze zużytyki strzykawkami Urząd Miasta Łodzi odpowiada:

Urząd przeprowadził wnikliwą analizę dot. możliwości uruchomienia programu zbiórki zużytych strzykawek. Z uwagi na fakt, że jest to niebezpieczny odpad medyczny, przepisy prawne w tym zakresie uniemożliwiają prowadzenie przez Miasto selektywnej zbiórki tego typu odpadów. Pozostaje jedynie możliwość wyrzucania zużytych strzykawek do pojemnika na zmieszane odpady komunalne lub pojemnika na odpady pozostałe po segregacji. BARDZO WAŻNE! Prosimy o takie zabezpieczenie igły od strzykawki aby zminimalizować ryzyko ukłucia osób, które odbierają odpady komunalne lub pracują w sortowni odpadów.