Żebrzesz? A czy cię na to stać?

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

(...)
Zapłatę opłaty skarbowej w kwocie 82 PLN dokonuje się na rachunek(...)

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=149&id=636

Dobre? Nie dość, że nie masz na leczenie, musisz żebrać o zezwolenie na żebranie to jeszcze musisz za to zezwolenie zapłacić!!!