Zbiórki publiczne po nowemu - czy, jak i od kiedy?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad zmianą chorej ustawy dot. zbiórek publicznych. Ma być łatwiej i lepiej, ale czy do końca? W założeniach ma nie być tych wszystkich zezwoleń - zamiast tego słuszne podejście, że jak ktoś chce komuś dać pieniądze, to niech sam to skontroluje komu daje. A jeśli nie chce to jego sprawa.

Numer konta prywatnego na osobistej stronie internetowej

Czy nowe zmiany sprawią, że na przykład będzie można podać na swojej stronie swój numer konta bankowego i prosić czytelników o wpłaty? Coż - projkety projektami, a zobaczymy co będzie na końcu, kiedy powstanie i zostanie zatwierdzona ostateczna Ustawa.
Na stronach ministerstwa jest mowa, że :

Nowe propozycje zawężają definicje zbiórki publicznej w porównaniu do obecnych przepisów – jest nią sytuacja, gdy ktoś zbiera w przestrzeni publicznej dary lub gotówkę do puszki. To – podkreślmy – sytuacja wyjątkowa, gdyż ani zbierający i darczyńca nie znają się, nic też nie rejestruje liczby darów czy przepływu środków.

W każdym innym przypadku (przelew, SMS) darczyńca wie, komu wysyła środki, a po transakcji pozostaje ślad.
Nie będzie obowiązku zgłoszeniowego i sprawozdawczego w przypadku takich form zbierania ofiar, które umożliwiają zidentyfikowanie darczyńcy oraz drogi przepływu pieniędzy lub darów. Chodzi np. o przelewy na konta bankowe, wpłaty na konto on-line, wpłaty za pomocą SMS-ów charytatywnych. Pozyskane w ten sposób środki są ewidencjonowane i dostępne dla instytucji kontrolnych. Obowiązek zgłoszeniowy i sprawozdawczy nie obejmie też zbierania ofiar, które ma polegać na publikowaniu w mediach i internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto lub przesyłanie SMS-ów na określony numer.

Czyli nie trzeba będzie zgłaszać faktu podawania na stronie numeru konta bo nie będzie to w ogóle zbiórka publiczna.

Do puszki

W przypadku "do puszki" skoro ma to być nadal zbiórka publiczna to też nie wiadomo póki co, czy osoba prywatna będzie mogła tak zbierać. Nie wiadomo czy będzie nadal zapis, że zbiórki publiczne mogą przeprowadzać tylko organizacje (stowarzyszenie, komitet, fundacja).

No i nie zapominajmy też o kodeksie wykroczeń i przpeisach dotyczących żebrania. Jeśli nawet ustawa o zbiórkach by tego nie zabraniała, to co z zapisaem nt. żebarani w KW?

Jest gdzieś jakiś projekt tej ustawy, a nie tylko ogólne zapiski?