Zbiórka pieniędzy w internecie to nie zbiórka publiczna

Dla ministra spraw wewnętrznych apelowanie w internecie o wpłaty na konto jest zbiórką publiczną. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich urzędów np. przelew elektroniczny jest zbiórką publiczną. Niedawno jeden z sądów rejonowych uznał, że nie jest to zbieranie datków "w gotówce lub w naturze", czyli nie wymaga zezwolenia na zbiórkę.

Portal historyczny www.histmag.pl apelował do swoich czytelników, by wspierali go finansowo przelewami elektronicznymi (z całą pewnością i organizacjom pozarządowym zdarza się często to robić). W październiku 2011 r. wydawca portalu otrzymał wezwanie na komisariat w związku z podejrzeniem o popełnieniu wykroczenia. Okazało się, że chodzi o zarzut prowadzenia przez portal zbiórki publicznej bez zezwolenia. Policja powoływała się na złamanie rozporządzenia w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych, zgodnie z którym zbiórka może polegać także na wpłatach na konto.

Portal nie zgodził się z tym zarzutem i skierował sprawę do sądu uznając, że obrót bezgotówkowy (przelewy elektroniczne, system PayPal) nie odpowiada definicji zbiórki publicznej wynikającej z ustawy o zbiórkach publicznych, ponieważ nie jest to zbieranie datków "w gotówce lub w naturze". Jak czytamy na www.histmag.pl wydając wyrok Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórna "stwierdził, że rozporządzenie o zbiórkach publicznych jest niezgodne z ustawą (i w zakresie tej niezgodności niewiążące), wydawca portalu zachował się w sposób poprawny, a jego rozumienie przepisów było uprawnione."

Miejmy nadzieję, że orzeczenie to przyczyni się do zmiany interpretacji przepisów dotyczących zbiórek publicznych, ponieważ MSW (wcześniej MSWiA) od wielu lat mocno rozszerza interpretację przepisów i już wielokrotnie było krytykowane przez organizacje pozarządowe. Mimo to w praktyce te protesty i apele organizacji nie zmieniają podejścia urzędników.

***

Orzeczenie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział XI Karny, z 6 lutego 2012 r. (sygn. akt. XI W 1497/11/P). Więcej o tym orzeczeniu także w serwisie www.vagla.pl.

 Zbiórka pieniędzy w internecie to nie zbiórka publiczna.


No i jak ty być mądrym?