Zarządzenie stresem łagodzi objawy stwardnienia rozsianego

 Umiejętne zarządzanie stresem może przyczynić się do zmniejszenia progresji stwardnienia rozsianego. Trening radzenia sobie ze stresem może pomóc osobom ze stwardnieniem rozsianym (MS) w spowolnieniu postępu choroby - przynajmniej w okresie leczenia, wynika z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie Neurology.
Objawy stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex, SM) są odmienne u rożnych pacjentów i mogą ujawniać się z różną częstotliwością do tego stopnia, że często trudno jest zdiagnozować chorobę. Dotychczas nie znaleziono dostatecznie skutecznego lekarstwa i leczenie polega na osłabianiu objawów.

Naukowcy poprosili część ze 121 chorych na SM o wzięcie udziału w programie zarządzania stresem, druga połowa pacjentów została umieszczona na liście oczekujących i po 10 miesiącach uczestniczyła w pięciogodzinnych warsztatach na temat radzenia sobie z napięciem i lękiem. Program obejmował spotkania z terapeutą przez godzinę około trzech razy w miesiącu przez pięć lub sześć miesięcy. Podczas każdego spotkania pacjent mógł sam zdecydować o podjęciu konkretnych tematów, takich jak sposób radzenie sobie z bezsennością, bólem lub zmęczeniem. Pacjenci zostali także poinstruowani w zakresie umiejętności, które mogą pomóc w zmaganiu się z objawami MS, w rozwiązywaniu problemów, relaksacji, pozytywnym myśleniu, etc.

W ciągu sześciu miesięcy leczenia u 77% uczestników nie rozwinęły się żadne nowe dolegliwości i nie zanotowano u uczestników żadnych oznak uszkodzenia mózgu wskazujących na aktywność choroby. Dla porównania w grupie kontrolnej odsetek ten wyniósł 55%. Jak wskazują uczeni, taki wynik jest podobny do efektu uzyskanego za pomocą niektórych leków. Po zakończeniu terapii korzystne skutki były zmniejszone lub całkowicie zniknęły, autorzy wnioskują więc, że cokolwiek spowodowało zmniejszenie aktywności choroby, było związane z aktywnością terapeutyczną; pacjenci nie byli w stanie przydać sobie takich samych korzyści.

 

Źródło: http://www.choroby.senior.pl/78,0,Zarzadzenie-stresem-lagodzi-objawy-stw...