Wydłużono ważność kart parkingowy. Szkoda że dopiero.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do 30 czerwca 2015 r. wydłużono okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.

Zgodnie z zapisami ustawy, wymiana kart parkingowych miała trwać od 1 lipca do 30 listopada 2014 r. Jednak istnieje wysokie ryzyko, że nie wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone do 30 listopada. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r., do 30 czerwca 2015 r.


Szkoda, że dopiero. W efekcie część osób już wydała dodatkowe pieniądze. Otrzymyaliśmy wiadomość m.n. od pan Izabeli, która miała orzeczene i kartę ważne do listopada 2014. Niestety, w wyniku zmian przepisów dot. kart parkingowych karta jej miała stracić ważność już w listopadzie 2013. Pani Izabela przezornie (jak się okazało niepotrzebnie... ale kto może wiedzieć co szykuje władza), udała się już wcześnej na komisję.
W efekcie tego zapłaciła za nową kartę nepotrzebnie jak się okazuje. No cóż, za nieprzygotowanie urzędów znów muszą płacić poszkodowani