Wybory samorządowe

Sala obrad rady miasta w Łodzi

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi w roku 2014 wysłaliśmy do kandydatów krótkie pytanie na temat tego, czy, a jeśli tak to jak, zamierzają w przypadku objęcia funkcji radnego, czy prezydenta wpłynąć na zmianę tego jak traktowanie są niepełnosprawni w środkach komunikacji publicznej.

Otóż bowiem, w zależności od miasta, niepełnosprawni nie są traktowani jednakowo. Jedni mają prawo do ulgowego przejazdu, inni nie.

Sytuacja taka jest, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa, a kryteria podziału są co najmniej dyskusyjne. Przeczytaj jak wygląda to w kilku wybranych miastach oraz w Łodzi.
Dziwne, że miasta Łódź nie stać na wsparcie niepełnosprawnych, a stać na fundowanie darmowych przejazdów pracownikom MPK!

 

 


Oto treść listy rozesłanego do kandydatów.


Szanowny Panie,
mam pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Łodzi. Obecne przepisy pozwalają korzystać z ulgowych przejazdów tylko niektórym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, trzeba dodatkowo pobierać zasiłek itp.
Co sądzi Pan na temat tego, aby ulgą objęta była większa grupa tych osób, na przykład - tak jak bywa w innych miastach - bez żadnych dodatkowych kryteriów, ew. np osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu bezpośrednio chorób narządów ruchu czy też neurologicznych skutkujących problemami w tym zakresie - analogicznie jak np. w przypadku karty parkingowej.

Jeśli przychyla się Pan do tego pomysłu, to czy w przypadku wybrania Pan na urząd na który Pan kandyduje podejmie Pan działania w kierunku wprowadzenia tych zmian? Jeśli tak to jakie?

 

Odpowiedzi będą publikowane stronie (http://wybory2014niepelnosprawni.blogspot.com)


Jeśli znasz adres do swojego kandydata wyślij go nam, albo poproś kandydata o przesłanie odpowiedzi bezpośrednio do nas.