Artykuły na temat "religia"

 Autor: Roland Darré (Praca własna) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) lub CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined

Sześćdziesiąte szóste cudowne uzdrowienie w Lourdes

W 1987 r. Jean Jacques Bely, cierpiący na SM stwardnienie rozsiane, uczestniczył w pielgrzymce do Lourdes. Tam, po przyjęciu Sakramentu Chorych, zaobserwował niesamowite zmiany.