Artykuły na temat "odpady"

 Strzykawka.

Zużyte strzykawki

Co zrobić ze zużytymi strzykawkami? Czy można je wyrzucić do śmieci, czy należy odnieść do punktu odbioru?