Artykuły na temat "media"

 

Niepełnospawni sportowcy w mediach?

Niepełnosprawni sportowcy to dyżurny "bat" mediów na Janusza Korwin-Mikkego. Stacje TV i portale internetowe nie żałują ciągłego wypominania jego wypowiedzi, niejednokrotnie przeinaczając. A ile same nie poświęcają miejsca na swojej antenie i szpaltach miejsca sportowcom niepełnosprawnym? Co najmniej w takiej ilości jak tym zdrowym?