Artykuły na temat "czas pracy"

 Zegar wskazówkowy

Zwolnienie od pracy.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia OD pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie mylić ze zwolnieniem z pracy :)
 

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 

Dodatkowa przerwa w pracy dla niepełnosprawnego pracownika

Zgodnie z przepisami pracownikowi niepełnosprawnemu należy się dodatkowa (poza tą z kodeksu pracy) 15-minutowa przerwa. Jest ona wliczana do czasu pracy
 Wnętrze sali posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego RP

Dłuższy czas pracy niepełnosprawnych niezgodny z Konstytucją

Niezgodny z konstytucją jest przepis pozwalający skrócić czas pracy tylko tym niepełnosprawnym, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny