Świat: Pracodawcy nie zapewniają osobom z SM odpowiednich warunków do pracy - PTSR

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez MSIF dowiodło, że uczestniczący w nim pracodawcy są zbyt powolni w implementacji mało kosztownych zmian w środowisku pracy, które to pozwoliłyby osobom z SM pozostać dłużej na rynku pracy.

W trakcie obchodów Światowego Dnia SM 2011 MSIF przebadał pracodawców z całego świata na temat rozwiązań, które umożliwiłyby osobom z SM i innymi chorobami przewlekłymi pozostać w pracy. Wyniki zaprezentowane są w raporcie „Stwardnienie rozsiane w pracy – perspektywa pracodawcy”.

Kwestionariusz pokazał, że spośród wszystkich osób z SM, którzy opuścili pracę z powodu SM, 47% zrobiło to w ciągu trzech lat od diagnozy. Dowiedziono również, że elastyczne godziny pracy i wydzielone miejsce do odpoczynku były najważniejszymi adaptacjami, które pozwoliłyby im pozostać w pracy. 50% pracowników zaznaczyło, że elastyczne godziny pracy są niemożliwe w miejscu ich zatrudnienia, a 70% informowało o braku miejsca do odpoczynku, które jest ważne dla pacjentów z SM, cierpiących z powodu chronicznego zmęczenia. Mniej niż połowa respondentów opisała swoje miejsce pracy jako dostępne dla osób na wózkach.

Peer Baneke, Sekretarz Generalny MSIF: „Osoby z SM i innymi niepełnosprawnościami mają prawo do pracy. Zagwarantowane jest to w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz wsparte legislacją w wielu krajach. Apelujemy do pracodawców i rządów o wdrożenie tych ustaleń. Elastyczny czas pracy, miejsce do odpoczynku oraz pewne udogodnienia w miejscu pracy mogą w znaczny sposób wydłużyć okres zatrudnienia osób z SM.”

za pomocą Świat: Pracodawcy nie zapewniają osobom z SM odpowiednich warunków do pracy - PTSR.

 Ja w sumie, nie mogę powiedzieć, że narzekam :). Ale jakiś tapczanik nie byłby mi zawadą koło biurka :)