Spółdzielnia „Retkinia-Północ” dyskryminuje niepełnosprawnych kierowców!

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” nie ma miejsc postojowych dla niepełnosprawnych kierowców. Według prezesa, nie życzą ich sobie mieszkańcy. To jedyna spółdzielnia w Łodzi, która uznała, że zmotoryzowanym inwalidom żadne dodatkowe prawa się nie należą.

Niepełnosprawni mieszkańcy osiedla walczą o to, by wyznaczono na nim miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tzw. "koperty". Niestety bezskutecznie. Bezduszne władze spółdzielni powołując się na opinie innych mieszkańców odmawiają wyznaczenia takich miejsc.

Jak czytamy w artykule

Nadzieję na zmianę tej sytuacji rozwiał ostatecznie prezes spółdzielni Andrzej Kapelański, który kilka dni temu napisał do lokatora: „Spółdzielnia Mieszkaniowa Retkinia-Północ nie widzi możliwości wyznaczania miejsc postojowych dla inwalidów, gdyż spotka się to ze zdecydowanym protestem ze strony mieszkańców”. (http://www.expressilustrowany.pl)

Czyżby przczyną takiego stanu rzeczy było to, że "koperty" dla niepełnosprawnych zmniejszą dochód z innych kopert? Tych wypełnionych pieniędzmi za osobne miejsca parkingowe?

Przed każdym blokiem były miejsca wydzielone uchylnymi pachołkami, na wyłączność konkretnych lokatorów. Jednak dla niepełnosprawnych ani jednego nie znaleźliśmy. (http://www.expressilustrowany.pl)

 

 


Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. "Przed każdym blokiem były miejsca wydzielone uchylnymi pachołkami, na wyłączność konkretnych lokatorów. Jednak dla niepełnosprawnych ani jednego nie znaleźliśmy."

 

Poza tym pozostałym lokatorom polecamy rozwagę w parkowaniu swoich samochodów. Jeśli nadal ich osiedle oznaczone jest jako "strefa zamieszkania" to przypominamy za Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, że

W strefach zamieszkania obowiązują również specjalne przepisy dot. parkowania pojazdów. Otóż pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Bardzo często miejsca te są oznaczone znakiem drogowym D-18 (parking) z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu ustawienia pojazdu względem krawędzi drogi lub zatoki postojowej, wyrażonych tabliczką T-30. Miejsca postojowe mogą być też wyznaczone oznakowaniem poziomym, znakami P-18 (stanowisko postojowe) lub P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy). Większość z mieszkańców przyzwyczaiła się do parkowania nie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, ale także w każdym miejscu nieobjętym zakazem postoju, jak najbliżej swojego domu, co w strefach zamieszkania jest niedopuszczalne .