Rowerzysto ustąp pieszemu

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. (USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Art. 11. )