Plastry z mieliną

Duża szansa dla chorych na stwardnienie rozsiane. Stworzona przez polskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego eksperymentalna terapia została doceniona przez światowe autorytety w leczeniu tej choroby.

Neurolodzy z łódzkiej kliniki nad nowa metodą pracowali od 2007 roku. W badaniach uczestniczyło trzydzieścioro pacjentów. Dwadzieściorgu przez rok aplikowano plastry z mieliną. Dziesięcioro innych pacjentów otrzymywało w plastrach placebo. Kiedy naukowcy porównali wyniki, okazało się, że stan zdrowia tych, którzy przyjmowali mielinę, poprawił się aż o 70 procent.

Metoda opracowana przez polskich naukowców jest bardzo bezpieczna, w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych leków nie osłabia całego układu odpornościowego, ale zmniejsza jego aktywność tylko w stosunku do składników mieliny . Dlatego Redaktor naczelny „JAMA Neurology” - prof. Larry Steinman z Uniwersytetu Stanforda w USA, autorytet w badaniach nad stwardnieniem rozsianym uznał go za "inteligentną broń” przeciw tej chorobie. Łódzcy naukowcy opatentowali wynalazek


"stan zdrowia tych, którzy przyjmowali mielinę, poprawił się aż o 70 procent"
A o jak wyglądał stan zdrowia tych z placebo? Poprawił się o ileś procent tylko mniej? Pogorszył?