Parlamentarny zespół ds. stwardnienia rozsianego.

Powstał w dniu 01-12-2011

  Skład
  Regulamin
  Posiedzenia:
      16-02-2012
Rozporz. Min. Zdrowia z 12.12.11 zmien. rozp.w spr. świadcz. gwar. z zakr. programów zdrowotnych, dostepność leków po wprowadzeniu usatwy refundacyjnej, proj. Nar. Programu Leczenia SM  (pos. 1.)
 
  Kontakt: Dorota Zielińska-Bąk, tel. 22 621-54-35, tel. 22 694-17-56, fax. 22 621-54-35, e-mail dorota.zielinska@sejm.gov.pl