O publicznych zbiórkach

Interpelacja nr 4264 w sprawie przepisów dotyczących przeprowadzania zbiórek publicznych. Z roku 2008.

Winietka: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/04264?OpenDocument
Treść: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/74B1CEB8
Odpowiedź: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2F4251C5

W odpowiedzi czytamy m.in.:

W wyroku z dnia 26 marca 2004 r. (II SA 3657/03) oraz z dnia 23 września 2005 r. wojewódzki sąd administracyjny (IV SA/Wa 671/05) stwierdził, iż na tle przepisów o zbiórkach w sprawie dotyczącej pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej interes społeczny polega na stworzeniu pewności każdemu anonimowemu adresatowi, iż jego środki przekazane na wskazany cel istotnie na ten cel zostaną zużytkowane, jak również na wiarygodności osób przeprowadzających zbiórki o charakterze publicznym.

Uff... jak to dobrze, że władza się za nas martwi. A gdyby komuś było obojętne co z pieniędzmi zrobi zbierający? Oszuka - trudno. Wpłacający wpłaca w dobrej wierze, a grzech będzie miał oszust.
Ale nie. Państwo myśleć chce za nas, wie co dla nas najlepsze i o to zabiega. Szkoda, że nie w zakresie zapewnienia leczenia...

 

"Podanie numeru konta bankowego na stronie internetowej nie jest zbiórką publiczną"

[25.01.2010 r.]

 

MSWiA potwierdziło, że zamieszczenie numeru konta z informacją dla potencjalnego darczyńcy o możliwości wpłaty środków na wsparcie organizacji lub jej określonego programu, nie jest zbiórką publiczną.

 Forum Darczyńców uzyskało kopię odpowiedzi MSWiA na zapytanie MEN, czy podanie numeru konta bankowego na stronie internetowej organizacji podlega pod przepisy o zbiórkach publicznych. W odpowiedzi tej MSWiA stwierdziło, że zamieszczenie numeru konta z informacją dla potencjalnego darczyńcy o możliwości wpłaty środków na wsparcie organizacji lub jej określonego programu, nie wypełnia przesłanek wynikających z ustawy i rozporządzenia o zbiórkach publicznych, tym samym nie wymaga zgody właściwego organu. Odpowiedź ta ostatecznie rozwiewa wątpliwości, jakoby umieszczenie na stronie internetowej numeru konta wraz z ogólnymi informacjami na temat organizacji było zbiórką publiczną, z której to kontrowersyjnej interpretacji Ustawy o zbiórkach publicznych MSWiA wycofało się na skutek interwencji Forum i kilkudziesięciu organizacji prowadzących zbiórki publiczne.

 Kopię ww. korespondencji pomiędzy MSWiA a MEN, którą Forum Darczyńców otrzymało w odpowiedzi na wniosek do MEN o udostępnienie informacji publicznej, zamieszamy na naszej stronie internetowej: więcej.

 Przypominamy, że głównym postulatem organizacji prowadzących zbiórki publiczne jest wycofanie ze znowelizowanego 6 listopada 2003 roku „Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami” przepisu uznającego wpłaty darowizn na konto organizacji za formę zbiórki publicznej. Stosowana przez MSWiA tak szeroka wykładnia ww. przepisów prowadzi do sytuacji, w której pojęcie zbiórki publicznej rozciągane jest na wszelkie formy pozyskiwania przez organizacje środków od osób prywatnych. Zdaniem organizacji pojęcie zbiórki publicznej, zgodnie w wykładnią ustawy, „ograniczone powinno być do zbieranych podczas kwesty ulicznej anonimowych ofiar w gotówce lub w naturze".

Źródło:  http://www.forumdarczyncow.pl/aktualnosci,178,podanie_numeru_konta_bankowego_na_stronie_internetowej_nie_jest_zbiorka_publiczna

 

Zbiórka pieniędzy w internecie to nie zbiórka publiczna

Dla ministra spraw wewnętrznych apelowanie w internecie o wpłaty na konto jest zbiórką publiczną. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich urzędów np. przelew elektroniczny jest zbiórką publiczną. Niedawno jeden z sądów rejonowych uznał, że nie jest to zbieranie datków "w gotówce lub w naturze", czyli nie wymaga zezwolenia na zbiórkę.

Portal historyczny www.histmag.pl apelował do swoich czytelników, by wspierali go finansowo przelewami elektronicznymi (z całą pewnością i organizacjom pozarządowym zdarza się często to robić). W październiku 2011 r. wydawca portalu otrzymał wezwanie na komisariat w związku z podejrzeniem o popełnieniu wykroczenia. Okazało się, że chodzi o zarzut prowadzenia przez portal zbiórki publicznej bez zezwolenia. Policja powoływała się na złamanie rozporządzenia w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych, zgodnie z którym zbiórka może polegać także na wpłatach na konto.

 Portal nie zgodził się z tym zarzutem i skierował sprawę do sądu uznając, że obrót bezgotówkowy (przelewy elektroniczne, system PayPal) nie odpowiada definicji zbiórki publicznej wynikającej z ustawy o zbiórkach publicznych, ponieważ nie jest to zbieranie datków "w gotówce lub w naturze". Jak czytamy na www.histmag.pl wydając wyrok Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórna "stwierdził, że rozporządzenie o zbiórkach publicznych jest niezgodne z ustawą (i w zakresie tej niezgodności niewiążące), wydawca portalu zachował się w sposób poprawny, a jego rozumienie przepisów było uprawnione."

 Miejmy nadzieję, że orzeczenie to przyczyni się do zmiany interpretacji przepisów dotyczących zbiórek publicznych, ponieważ MSW (wcześniej MSWiA) od wielu lat mocno rozszerza interpretację przepisów i już wielokrotnie było krytykowane przez organizacje pozarządowe. Mimo to w praktyce te protesty i apele organizacji nie zmieniają podejścia urzędników.

 ***

Ozeczenie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział XI Karny, z 6 lutego 2012 r. (sygn. akt. XI W 1497/11/P). Więcej o tym orzeczeniu także w serwisie http://prawo.vagla.pl/node/9704.

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/x/759438