Niepełnosprawny w pociągu - zakup biletu

Polscy przewoźnicy kolejowi nie zapominają o niepełnosprawnych. Osoby te mogą liczyć podczas podróży pociągiem na ułatwienia. Jednymi z nich jest sposób zakupu biletu.

PKP Intercity

Podróżny nie posiadający biletu na przejazd zobowiązany jest zgłosić ten fakt konduktorowi niezwłocznie po wejściu do pociągu. Za sprzedanie biletu w pociągu pobierana jest także dodatkowa opłata. Nie dotyczy to jednak podróżnych niepełnosprawnych.

Zgodnie z regulaminem spółki "PKP Intercity" osoba niepełnosprawnanie nie posiadająca biletu lub biletu z rezerwacją na podróż nie ma obowiązkuzgłaszania tego faktu konduktorowi po wejściu do pociągu. Konduktor wypisze dokumenty przewozu, podczas kontroli biletów. Od osoby niepełnosprawnej nie zostanie także pobrana opłata za wydanie biletu w pociągu. Opłaty za wydanie biletu w pociągu nie pobiera się m.in od osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej - pod warunkiem okazania konduktorowi, podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną nieprawnością fizyczną (stałą lub czasową).

Przewozy reginalne

Przewoźnik na swojej stronie internetowej informuje:

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione do kupowania biletów bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt 15 tego rozporządzenia za „osobę niepełnosprawną” lub „osobę o ograniczonej sprawności ruchowej” uznaje się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z usług przewoźnika na skutek:

  • jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej),
  • upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej,
  • każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

W związku z powyższym,  wymienione osoby nie muszą zgłaszać obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy odprawie w pociągu wymienionych osób nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.