Niepełnosprawny w pociągu - miejsca do siedzenia.

Osoba niepełnosprawna może w pociągach polskich przewoźników kolejowych liczyć, przynajmniej w teorii, na możliwość skorzystania ze specjalnie dla niej zarezerwowanego miejsca siedzącego.

InterCity

W przypadku Inter City kwestie te uregulowane są w paragrafie 9. "Korzystanie z miejsc do siedzenia w pociągach TLK, EIC" Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę "PKP Intercity"(RPO-IC).

§ 9. Korzystanie z miejsc do siedzenia w pociągach TLK, EIC

4. Prawo do zajmowania miejsc wyznaczonych dla:

1) podróżnych z dziećmi w wieku do lat 4 – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone. Opiekunem dziecka może być tylko jedna osoba;

2) osób niepełnosprawnych – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wyznaczone miejsca, niezajęte przez osoby, o których mowa w ust. 4 mogą być zajmowane przez innych podróżnych, którzy nie posiadają biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia, ale tylko do czasu zgłoszenia się osoby uprawnionej.

Przewozy regionalne

Ten przeowoźnik także, w swoim "Regulaminie przeowzu", podobnie reguluje kwestie zajmowania miejsc oznaczonych jako miejsca dla osób niepełnosprawnych:

 

§ 3. Wyznaczanie, zajmowanie i korzystanie z miejsc do siedzenia


1. W pociągach uruchamianych przez PR wyznacza się miejsca dla:
1) osób z dziećmi w wieku do lat 4 i kobiet w ciąży,
2) osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Miejsca te oznaczone są piktogramami.
2. Pierwszeństwo do zajmowania miejsc, o których mowa w ust. 1, mają te osoby, dla których zostały one wyznaczone.
3. Wyznaczone miejsca, niezajęte przez osoby, o których mowa w ust. 1 mogą być zajmowane przez innych podróŜnych, ale tylko do czasu zgłoszenia się osoby uprawnionej.

 

Jak to wygląda w praktyce? Ja ostatnio miałem taką sytuację, że mając wykupioną rezerwację (sic!) zastałem przeznaczone dla mnie miejsca zajęte. Zaś pasażerowie, odpowiedzialni za nielegalne jego zajęcie odsyłali mnie do innego wagonu powołując się na rzekome (?) ustalenia z obsługą pociągu.

 

 

Uwaga! Sprawdź obecny stan prawny, bo mógł on ulec zmianie od czasu publikacji tego artykułu.