NFZ - dodatkowe świadczenia stomatologiczne

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach NFZ przysługują dodatkowe uprawnienia z tytułu niepełnosprawności.

Trochę o rtęci

Uwalnianie rtęci podczas rezonansu magnetycznego

Co ciekawe i ... straszne plomby amalgamatowe są wedle doniesień szkodliwe szczególnie dla osób poddających się badaniu MRI czyli rezonansowi magnetycznemu.

Naukowcy z Shiraz University of Medical Sciences odkryli, że korzystanie z telefonów komórkowych powoduje wydzielanie rtęci z amalgamatowych wypełnień w zębach. Pod wpływem pola magnetycznego zwiększa się stężenie tego pierwiastka zarówno w ślinie, jak i w moczu (Pakistan Journal of Biological Sciences).

Irańczycy wykazali także, że podobne zjawisko obserwuje się podczas badania osób z amalgamatowymi plombami za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI).(http://kopalniawiedzy.pl/plomby-wypelnienia-amalgamat-rtec-wydzielanie-p...)

Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów stomatologicznych do roztworu sztucznej śliny

Autorzy: Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Jadwiga Albińska, Tadeusz Paryjczak Politechnika Łódzka Jerzy Sokołowski Uniwersytet Medyczny, Łódź

Do pobrania: http://ros.edu.pl/text/pp_2010_008.pdf

Podsumowanie:

Uwalnianie rtęci jest procesem ciągłym. Największe ilości uwalniająsięw pierwszych siedmiu dniach, tym niemniej nawet z usuniętych zębów z amalgamatem, które przez długi okres „egzystowały” w ludzkim organizmie, po zanurzeniu ich w roztworze „sztucznej śliny” obserwujemy w dalszym ciągu uwalnianie rtęci.

Mało to współgra z tym co nam wmawiają, że nie ma szkodliwej rtęci w takich plombach, że znika ona całkowicie w jakiś sposób podczas przygotowywania plomby itd.

 

Plomby światłoutwardzalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stan prawny czyli naprawdę nikt nic nie wie

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 140 poz. 1144 ze zm.)

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Z informacji uzyskanych w NFZ wynika, że dodatkowe świadczenia uzyskać można w każdej placówce stomatologicznej posiadającej umowę z NFZ. Praktyka jednak pokazuje, że nie wszyscy stomatolodzy chcą takie uprawnienia honorować. Nie wszyscy w ogóle wiedzą, albo udają, że nie wiedzą, że takie przepisy istnieją.W kilku poradniach otrzymaliśmy informację wręcz, że takie przepisy nie istnieją, lekarze nic o tym nie wiedzą i generalnie coś chyba wymyślamy. W innych owszem, coś słyszeli, ale dokładnie sami nie wiedzą.

Nie wiadomo też dokładnie i trudno uzyskać informację na temat tego, jakie są wskazania medyczne o których mowa w przepisach. NFZ informuje tylko, że określa je jedynie lekarz prowadzący leczenie pacjenta. Szczegółów brak. W jednej placówce uzyskaliśmy informację że "jeżeli plomba standardowa nie będzie się trzymała, to wtedy można zastosować tę światłoutwardzalną"

Praktyka pokazuje, że pacjent nie ma praktycznie możliwości skorzystać z tych uprawnień, a co gorsza nie ma możliwości nawet dowiedzieć się, na jakiej podstawie udzielanie dodatkowego świadczenia zostału mu odmówione.

 

Lekarz pomimo, że pobrał zaświadczenie o niepełnosprawności założył mi plombę zwykła bez słowa wyjaśnienia, dlaczego jednak zakłada taką. Ba! W trakcie zabiegu nie informował mnie jaką plombę zakłada. Dopiero po zejścu z fotela okazało się, że lekarz nie zastosował tej lepszej . Brak też wyjaśnień dlaczego. Jedyne co można usłyszeć to "ja wydaję wyłączoną opinię w tej sprawie".

 

Co na to Rzecznik Praw Pacjenta i Ministerstwo Zdrowia?

Na nasze zapytanie skierowane do Rzecznika Praw Pacjenta otrzymaliśmy odpowiedź, którą biuro RPP oparło o informacje, jakie na nasze zapytanie uzyskało w ministerstwa zdrowia. Pismo jest datowane 18. listopada 2013 r. Oto jego treść:

 

Odpowiadając na Pana e-mail w sprawie przysługujących świadczeń dodatkowych - wypełnienie materiałem światłoutwardzałnym ubytków w zębie jak i znieczulenie ogólne przy realizacji świadczeń z zakresu stomatologii dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, iż zwróciło się do Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją z prośbą o przekazanie opinii w zgłaszanej przez Pana sprawie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, iż w przypadku stosowania materiału Światłoutwardzalnego do wypełnień Wskazaniem medycznym jest niepełnosprawność W stopniu umiarkowanym i znacznym. Natomiast decyzję dotyczącą zastosowania znieczulenia ogólnego podejmuje lekarz stomatolog W oparciu o dokumentację lekarską sporządzona przez lekarzy innych specjalności. Z drugiej strony jezeli lekarz dentysta stwierdza, że ze względu na stan ogólny pacjenta świadczenia stomatologiczne mogą być wykonywane jedynie W znieczuleniu ogólnym, to dokumentacja medyczna dostarczona przez pacjenta winna zawierać opinię o braku przeciwwskazań do niego.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją stwierdził, iż nie ma możliwości określenia jednoznacznie wskazań medycznych, które mogłyby stanowić podstawę do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do uzyskania świadczenia w postaci wypełnienia z materiału światłoutwardzalnego.

Tylko lekarz opiekujący się pacjentem dokonuje wyboru, które spośród przysługujących świadczeń gwarantowanych jest najodpowiedniejsze dla tego pacjenta. Dotyczy to także decyzji o rodzaju materiału wypełniającego, którą lekarz podejmuje często dopiero w czasie zabiegu.
Czyni to zgodnie z wiedzą i umiejętnościami zagwarantowanymi programem studiów medycznych.

Kierownik zespołu interwncyjno-poradniczego
Marzanna Bieńkowska

Czyli jesteśmy nadal w tym samym miejscu gdzie wcześniej i nikt nie potrafi pomóc pacjentom, którzy są odsyłani z kwitkiem z jedynym wytłumaczeniem: "BO TAK". Zapewne opartym na wiedzy zagwarantowanej programem studiów...