Marszałek Struzik – Ambasadorem SM

Marszałek Adam Struzik został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego najwyższym odznaczeniem PTSR „Ambasador SM”, przyznawanym osobom, które zasłużyły się na polu podnoszenia świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego.

 Uroczystość odbyła się w Sali Balowej Zamku Królewskiego, 7 października, podczas podsumowania V edycji kampanii informacyjnej „SyMfonia Serc”, której celem jest szerzenie wiedzy na temat choroby SM. Odznaczenia trafiły do 19 osób i instytucji najczynniej zaangażowanych w akcję. Wręczono także podziękowania „Serca Serc” 11 firmom oraz osobom fizycznym, które włączyły się w działania i umożliwiły realizację „Symfonii Serc” 2012, a także laureatom konkursu medialnego „SM-problem społeczny”. Wydarzenie uświetnił recital Haliny Kunickiej „Świat nie jest taki zły” przy akompaniamencie Jerzego Derfla.

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest jedyną ogólnopolską organizacją skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza ok. 6 tys. członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. Reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym. Jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

 Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych. Dotyka głównie ludzi młodych, między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób z SM oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Prowadzone działania stwarzają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, umożliwiają poprawę warunków życiowych i zdrowotnych, a przede wszystkim integrują osoby ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem.

 PTSR co roku organizuje ogólnopolską kampanię "SyMfonia Serc" na rzecz podniesienia poziomu świadomości o stwardnieniu rozsianym i życiu z tą chorobą. W jej ramach odbywają się liczne spotkania, koncerty charytatywne i zbiórki publiczne. Podsumowaniem akcji jest co roku uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie nagradzani są najczynniej zaangażowani w przedsięwzięcie.

 [Msz] http://podlasie24.pl/wiadomosci/marszalek-struzik--ambasadorem-sm--bd3d.html