Kampania SM - Walcz o siebie otwarta

23 maja 2013 roku, w holu restauracji AleGoria w Warszawie odbyła się konferencja prasowa otwierająca drugą edycję kampanii społecznej SM - Walcz o siebie

O ile w pierwszej edycji podjęto próbę walki ze stereotypem osoby chorej na stwardnienie rozsiane w społeczeństwie i położono nacisk na edukację ludzi zdrowych, w tym roku hasłem przewodnim kampanii jest pozytywne nastawienie samych chorych do chorowania i życia z chorobą. Zbudowanie świadomości, że właściwe leczenie i specjalistyczna rehabilitacja rozpoczęte na wczesnym etapie choroby, coraz częściej dają szanse na w pełni normalne funkcjonowanie.


Zbudowanie świadomości u ludzi chorych? Ludzie chorzy są świadomi, że leczenie trzeba podejmować szybko, ale co z tego, jeśli nie jest im to zapewniane?!
Trzeba budować świadomość wśród tych, którzy o tym decyduję - lekarzy, NFZ, rządu itd.

W pierwszej edycji tej kampani od początku przebrzemiwało podobnie - że chory jeśli tylko chce się leczyć, to ma nieograniczone możliwości. I jeśli nie chce to sam jest sobie winien. Teraz widać, że będzie nie mniej kuriozalnie.