Jak państwo zapewnia niepełnosprawnym rehabilitację ruchową.

Naprawdę trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. Czy w XXI wieku naprawdę trzeba chorego przeciągać trzy razy do tego samego w jednej sprawie?

By żyło się lepiej.... Jak uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej:

Jednego dnia odbieramy orzeczenie o niepełnosprawności. Czekamy 14 dni aż się uprawomocni.

Jedziemy przez całe miasto drugi raz - oczywiście trzeba się zwolnić z pracy jesli ktoś ma szczęści i pracuje, bo czynne w urzędzie w takich godzinach, że się nie zdąży inaczej. Składamy wniosek.

Trzeci raz, już po siedmiu dniach (!) jedziemy kolejny raz odebrać legitymację. Oczywiście znó zwolnić się trzeba z pracy.

XXI wiek.

Być może można pocztą, nie wiem, ale: trzeba dołączyć kopię orzeczenia poświadczoną z oryginałem. Czyli notariusz, jakieś 12 zł za stronę pewnie plus VAT. Nie szkodzi, że wniosek się składa i odbiera potem legitymację w tym samym urzędzie, który wystawił orzeczenie o niepełnosprawności...