Gilenya, pigułka przeciwko nawrotom stwardnienia rozsianego, dostępna w 2012 roku

Zespół badaczy z Marsylii (Francja) ogłosił bliską komercjalizację, we Francji, pewnej pigułki, poprawiającej stan osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Gilenya, taka jest nazwa handlowa tego leku, przedstawia w końcu lekarstwo podawane drogą doustną, skuteczne i pozwalające zmniejszyć częstotliwość nawrotów stwardnienia rozsianego, które są przyczyną bardzo upośledzających niedoborów.

Zespół badaczy z Marsylii (Francja) ogłosił bliską komercjalizację, we Francji, pewnej pigułki, poprawiającej stan osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Gilenya, taka jest nazwa handlowa tego leku, przedstawia w końcu lekarstwo podawane drogą doustną, skuteczne i pozwalające zmniejszyć częstotliwość nawrotów stwardnienia rozsianego, które są przyczyną bardzo upośledzających niedoborów.

Pigułka pozwalająca wyeliminować nawroty stwardnienia rozsianego, która będzie dostępna we Francji z początkiem 2012 roku, prezentuje sobą ogromy postęp dla chorych, jak oznajmiono w dniu 16 września 2011 roku w czasie spotkania z zespołem badaczy z Marsylii, którzy uczestniczyli w opracowaniu tego leku.

Jest to skuteczne lekarstwo pozwalające zmniejszyć częstotliwość nawrotów choroby, które same są odpowiedzialne za bardzo poważne upośledzenia, z powodu których cierpią pacjenci, wyjaśnia Jean Pelletier dla Agence France Presse .

Jego zespół neurologiczny w CHU La Timone w Marsylii jest częścią międzynarodowego konsorcjum pracującego nad molekułą tego produktu. Zespół z Marsylii koordynował we Francji próby terapeutyczne niezbędne do opracowania molekuły.

Leczenie skuteczne przeciwko nawrotom stwardnienia rozsianego

Molekuła ta, fingolimod, została autoryzowana w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2010 roku. Została ona skomercjalizowana pod nazwą Gilenya, przez szwajcarskie laboratorium farmaceutyczne Novartis, które otrzymało pozwolenie na wprowadzenie tego leku na rynek europejski w marcu 2011 roku. We Francji będzie dostępna na początku 2012 roku.

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najpowszechniejszych chorób neurologicznych u młodych dorosłych, dotykającą blisko 2 500 000 ludzi na całym świecie, z czego 80 000 we Francji i 350 000  w Europie. Bardzo upośledzająca, choroba ta wynika z destrukcji ochronnej otoczki wokół włókien nerwowych, otoczki mielinowej, a następnie samych włókien w mózgu oraz rdzeniu kręgowym.

Powoduje to, na dłuższą metę, zakłócenia w przewodzeniu informacji, przenoszonych przez przepływ nerwowy, a także pojawienie się różnych objawów, takich jak zaburzenia wzroku, chodzenia, dotyku, koncentrancji, a zwłaszcza zaburzenia pracy zwieraczy.

Gilenya, cudowna pigułka?

Nowe lekarstwo przedstawia ogromny postęp dla chorych skazanych do tej pory na częste zastrzyki w walce z chorobą, podkreśla Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, od której zależy CHU La Timone, w komunikacie prasowym.

Cztery inne produkty, podawane drogą doustną, pojawią się w ciągu dwóch najbliższych lat. Celem jest podawanie ich najszybciej, jak to możliwe, kiedy tylko diagnoza choroby zostanie postawiona, podkreśla Jean Pellier.

Blisko 7 000 pacjentów na świecie było leczonych od dziesięciu lat w ramach protokołu opracowania lekarstwa. Zespół badaczy z Marsylii również wziął udział w pracach badawczych międzynarodowych, opublikowanych w sierpniu w przeglądzie Nature , które pozwoliły zidentyfikować 29 nowych genów związanych ze stwardnieniem rozsianym.

Gilenya, pigułka przeciwko nawrotom stwardnienia rozsianego, dostępna w 2012 roku.