Funkcjonowanie "ostrych dyżurów"

Budynek szpitala

Wyznaczanie jednej placówki do pełnienia "ostrego dyżuru" na terenie danego miasta jest niezgodne z prawem. Pacjent może zgłosić się do każdego szpitala, na terenie którego znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy i powinien mieć udzielone świadczenia zdrowotne.

W dniu 2 maja br. Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie sygnałów od pacjentów wystąpił do Prezesa NFZ z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania "ostrych dyżurów" okulistycznych i laryngologicznych. W związku z wyznaczeniem dyżuru tylko w jednej placówce medycznej, pacjenci skarżyli się na długi czas oczekiwania na udzielenie pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

W odpowiedzi Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał, że ograniczenie przyjęć do danego oddziału szpitalnego do poszczególnych dni tygodnia należy traktować jako nieprawidłowość w realizacji umowy i skutkować ono powinno wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z podpisanej umowy.