Europa: Sytuacja Polski na tle innych krajów europejskich w leczeniu SM - PTSR

 

Najnowsze wyniki badania BAROMETR SM 2011 opracowanego przez Europejską Platformę Stwardnienia Rozsianego (EMSP) wskazują, że Polscy pacjenci na tle innych krajów europejskich są obywatelami drugiej kategorii. W ciągu ostatnich trzech lat, kiedy to przeprowadzono pierwsze badanie, sytuacja nie zmieniła się. Wyniki badania z 2011 r., nie różnią się od wyników badania przeprowadzonego w 2009 r.

 

Głównym celem BAROMETRU SM jest uzyskanie dokładnego obrazu sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane w Europie poprzez zebranie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące trudności, na które te osoby się natykają. Badanych jest siedem obszarów: dostępu do leczenia, badań, zatrudnienia, tzw. "Empowerment" czyli "wzmacniania", procedur refundacyjnych, zbierania danych oraz dostępu do nowych terapii.

 

Na liście 33 państw europejskich, biorących udział w badaniu przeprowadzonym w 2011 roku, Polska zajmuje czwarte miejsce od końca, w zestawieniu wszystkich badanych obszarów, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Bośnię i Hercegowinę oraz Białoruś.

 

W ogólnym dostępie do leczenia Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Niewiele lepsza jest pozycja naszego kraju w dostępie do najnowszych, innowacyjnych terapii (szóste miejsce od końca, gorsze w porównaniu do badania przeprowadzonego w roku 2009).

Wyniki BAROMETRU SM 2011 wskazują na wiele kwestii wymagających poprawy w nadchodzących latach. Należy zintensyfikować działania podejmowane przez odpowiednie organy w celu szybszego zatwierdzenia i szerszego stosowania terapii i usług zatwierdzonych przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA), popieranych przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz jego Doradcza Komisję Medyczną. Pomoże to osiągnąć wyższą jakość życia polskich chorych z SM dzięki ich optymalnemu leczeniu i rehabilita

Europa: Sytuacja Polski na tle innych krajów europejskich w leczeniu SM - PTSR.

 

A gdzie ta zielona wyspa i inne takie? I co  z prawami człowieka tu i teraz?

Nowa warstwa...