Dyskryminując inwalidów parkują niezgodnie z prawem?

Wracamy do sprawy zainicjowanej przez Express Ilustrowany. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Retkinia Północ nie chcą, aby na ich terenie wyznaczone były miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Sami parkują dowolnie - często nie w miejscach do tego wyznaczonych.

Autor: 

Teren spółdzielni Retkinia Północ zawiera się w Łodzi między następującymi ulicami: Armii Krajowej, aleja Ks. Kard. S. Wyszyńskiego,ks. J. Popiełuszki, J. Kusocińskiego. (http://www.openstreetmap.org/#map=16/51.7468/19.3865)

Wjazdy na osiedle z tych ulic, będących drogami publicznymi, oznaczone są znakami D-40. Wyznaczając tym samym teren ten jako "Strefę zamieszkania"

 

Rodzi to następujące konsekwencje w związku z tym, iż jest to "Strefa zamieszkania".

  1. Zabroniony jest tam postój pojazdów w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. ("Prawo o ruchu drogowym"  Art. 49 ust 2 pkt 4
  2. Należy na takim obszarze wyznaczyć miejsca stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ("Ustwa o drogach publicznych" Art. 12a. 1)

Poza tym mają zastosowanie także przepisy dotyczące miejsc parkingowych w zakresie na przykład odległości od budynków.

 

Mieszkańcom spółdzielni, którzy tak stanowczo sprzeciwiają się wyznaczeniu "kopert" dla niepełnosprawnych polecamy szczególną uwagę podczas parkowania swoich pojazdów. Może się bowiem okazać, że parkują w miejscu do tego nie wyznaczonym.