Dodatkowa przerwa w pracy dla niepełnosprawnego pracownika

Zgodnie z przepisami pracownikowi niepełnosprawnemu należy się dodatkowa (poza tą z kodeksu pracy) 15-minutowa przerwa. Jest ona wliczana do czasu pracy

Dodatkową przerwę w pracy gwarantuje pracownikom "Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych".

Art. 17.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)).

Prawo do tej przerwy istnieje równocześnie z ogólnym prawem do przerwy, wynikającym z Kodeksu pracy. Pracownik sam decyduje, na który cel wykorzysta przerwę i jak ją sobie zorganizuje. W szczególności nie ma obowiązku przebywać na terenie zakładu pracy

Art. 134.
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Określenie w kodeksie pracy minimalnej długości przerwy na 15minut oznacza,że:

  • przerwa nie może być krótsza niż15 minut
  • nie może być ona dzielona