Czy radni pomogą łódzkim seniorom podróżującym MPK

Zdjęcie łódzkiej elektronicznej karty biletu okresowego - tzw. migawki

Na terenie Łodzi osoby, które ukończyły 70. rok życia mogą podróżować komunikacją miejską za darmo. Muszą mieć jednak przy sobie - zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej - dokument tożsamości.

Dla wielu seniorów jest to problem, gdyż boją się zabierać ze sobą taki dokument w obawie przed zgubieniem czy kradzieżą.

 
 
Kieszonkowcy w pojadach MPK Łódź to plaga, przed którą ostrzega sam przewoźnik.

Czy nie można w prosty sposób zaradzić tej sytuacji? Otóż można. W pobliskich Pabianicach można zakodować prawo do bezpłatnego przejazdu na "Migawce". Tam przepisy pozwalają na to, żeby podróżujący z prawem do bezpłatnego przejazdu mógł podróżować jedynie na podstawie Migawki - bez konieczności zabierania ze sobą np. dowodu osobistego.

Co zatem stoi na przeszkodzie, aby i w Łodzi wprowadzić takie wygodne rozwiązanie? Otóż wystarczyłoby zmienić stosowne przepisy taryfowe.

W miejsce słów "Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów winny legitymować się następującymi dokumentami (...) dowodem stwierdzającym ich tożsamość" wstawić np. "Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów winny legitymować się następującymi dokumentami (...) dowodem stwierdzającym ich tożsamość lub migawką z zakodowanym prawem do bezpłatnych przejazdów".

Wydaje się, że to stosunkowo proste rozwiązanie. Zwłaszcza, że technologicznie jest już możliwość zakodowania takich rzeczy na "Migawce". Udało się w Pabianicach, może uda się i w Łodzi. Wystosowaliśmy w tej sprawie list do wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Czekamy nadal na odpowiedź.

Liczymy tym razem także na przychylność miejskich władz.