Czy na drodze wewnętrznej można parkować na miejscu dla niepełnosprawnych bez karty parkingowej

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Wciąż wielu ludzi uważa, że na drogach wewnętrznych nie obowiązują żadne przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Nic bardziej mylnego.

Owszem, do roku 2010 ustawa "Prawo o ruchu drogowym" na drogach wewnętrznych obowiązywała jedynie w poniższym zakresie

Art. 1.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

Jednak późniejsze zmiany w tym zakresie doprowadziły brzmienie stosownego artykułu do następującej obowiązującej postaci (stan na 8. marca 2015 r.)

 

Art. 1.

1. Ustawa określa:

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;

3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

 

Zatem jak widać, na drogach wewnętrznych (nie muszą być to "strefy zamieszkania" czy "strefy ruchu") obowiązują umieszczone tam znaki drogowe. A niestosowanie się do nich jest wykroczeniem. 

W szczególności dotyczy to oczywiście także kierujących parkujących samochody na miejscu wyznaczonym dla niepełnosprawnych bez umieszczenia za przednią szybą pojazdu karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.