B.Komorowski - Potrzebne konkretne działania na rzecz niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ale również wprowadzenia w życie wielu konkretnych rozwiązań – przekonywał prezydent podczas czwartkowej konferencji.

W Pałacu Prezydenckim została zorganizowana konferencja „Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych” z udziałem osób z różnymi niepełnosprawnościami.
(...)
Prezydent mówił też, że odnosi wrażenie, iż na razie Konwencja w niewielkim stopniu wpłynęła na rzeczywistość w Polsce, a więc – jak dodał – nadal stoimy przed wyzwaniem jak uwrażliwiać opinię publiczną, władzę, społeczeństwo na zapisy Konwencji. Wskazywał, że dotyczy to ponad 3,5 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce. - Oni i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji, ale również wprowadzenia wielu rozwiązań w życie – przekonywał.


No cóż, faktycznie samo przyjęcie jakieś konwencji nic nie zmieni jeśli za tym nie pójdą konkretne działania. Ciekawe czy na tej konferencji były ciasteczka i jak ich smak wpłynie na te działania.