Aero2 i captcha

Zrzut ekranu strony logowania usługi Aero2 z polem captcha.

Aero2 BDI to usługa darmowego internetu bezprzewodowego, który świadczony jest na mocy przetargu o koncesję na świadczenie innych usług, który spółka telekomunikacyjna wygrała, zobowiązując się jednocześnie do świadczenia darmowej usługi przez pewien czas. W kwietniu 2014 spółka wprowadziła dodatkowe utrudnienie w korzystaniu z darmowej usługi - mechanizm Captacha

Mechanizm ten powoduje wykluczenie i jest dyskryminacyjny nie tylko dla niepełnosprawnych w zw. z narządem wzroku, ale także dla innych, np mających problemy neurologiczne, dyslektyków i szeregu innych.

Tymczasem dostawca wprowadził ułatwienie jedynie dla tej jednej grupy, tym samym jeszcze bardziej dyskryminując pozostałych niepełnosprawnych, tych dla których przedmiotowy mechanizm również może być problemowy.

Wysłaliśmy prośbę interwencję w tej sprawie do Urządu Komunikacji Elektronicznej.