25 zł za kartę parkingową dla niepełnosprawnego? Ministerstwo Finansów: za mało

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Minister finansów stara się jak może łatać zarządzanie finansami. Skoro nie tak łatwo bez sprzeciwu było odebrać coś niepełnosprawnym, to może uda się w drugą stronę - kazać im więcej płacić. Nadarza się wszak wspaniała okazja - nowe przepisy dot. kart parkingowych!

Jak dotąd rozporządzenia regulujące kwestię nowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych znajdują się w konsultacjach. Zgłaszane uwagi dotyczą m.in. wysokości opłaty za kartę. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej miałaby ona wynosić 25 zł. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że taka opłata byłaby za niska. Dlaczego? Resort finansów wylicza, że całkowity koszt obsługi administracyjnej związanej z wydawaniem kart wyniesie tylko w 2014 roku 12,4 mln zł. Tymczasem dochody z opłat są szacowane na 10 mln zł.

Resort finansów proponuje więc podwyższenie opłaty zwracając przy tym uwagę, że maksymalnie może ona wynosić 1 proc. przeciętnego wynagrodzenie z roku poprzedniego. A skoro przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 3191,93 zł, to opłata pobierana za wydanie nowej karty parkingowej mogłaby wynieść prawie 32 zł.